AURABEAT POLAND

Najczęściej zadawane pytania

AURABEAT AG+ Antywirusowy Oczyszczacz Powietrza Klasy Medycznej to połączenie technologii jonów srebra, światła ultrafioletowego i sterylizacji plazmowej. Łącznie tworzą one technologię potrójnej dezynfekcji powietrza, która przeszła zewnętrzny test w laboratorium wirusologicznym potwierdzający, że może on wyeliminować >99,9% Sars-Cov-2 powodującego COVID-19, w 15 minut.
Filtry powietrza wykorzystywane w standardowych urządzeniach oczyszczających powietrze nie posiadają funkcji usuwania wirusów. Podczas wymiany takiego filtra lub przenoszenia urządzenia zawierającego taki filtr, kurz, cząstki stałe i wirusy nagromadzone na powierzchni elementu filtrującego z łatwością unoszą się i ponownie wydostają się do powietrza, mogąc spowodować wtórną infekcję. Antywirusowy Oczyszczacz Powietrza Klasy Medycznej AURABEAT AG+ Wykorzystujący Technologię Jonów Srebra, może skutecznie eliminować w bardzo krótkim czasie bakterie i wirusy zatrzymane na filtrze, znacznie zmniejszając ryzyko wtórnej infekcji.
Chociaż większość dostępnych na rynku oczyszczaczy powietrza ma dwa mechanizmy filtracji, większość z nich może tylko filtrować cząsteczki kurzu i usuwać zapachy. Technologia potrójnej dezynfekcji zastosowana w Antywirusowym Oczyszczaczu Powietrza Klasy Medycznej AURABEAT AG+ Wykorzystującym Technologię Jonów Srebra może skutecznie wyeliminować mikroorganizmy Sars-Cov-2 a także między innymi inne wirusy, bakterie, czy drobne cząsteczki kurzu, pyły zawieszone, zapachy, formaldehyd i inne szkodliwe gazy.
Tak. AURABEAT AG+ Antywirusowy Oczyszczacz Powietrza Klasy Medycznej Wykorzystujący Technologię Jonów Srebra przeszedł test eliminacji wirusa grypy przenoszonej drogą powietrzną, a jego wynik potwierdza eliminację >99,99% w przypadku dwóch podtypów wirusa grypy przenoszonej drogą powietrzną.
Tak. AURABEAT AG+ Antywirusowy Oczyszczacz Powietrza Klasy Medycznej Wykorzystujący Technologię Jonów Srebra posiada certyfikat Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków FDA ( certyfikującej między innymi szczepionki przeciwko COVID-19 ) jako urządzenie medyczne klasy II.
Nie, ponieważ nasza unikalna technologia jonów srebra nie uwalnia jonów srebra do powietrza. Jony srebra są powlekane na warstwie filtrującej elementu filtrującego i nie będą wdychane do płuc ani wchłaniane przez skórę. Technologia ta nie ma wpływu na zdrowie ludzi.
Technologia jonów srebra szybko i skutecznie eliminuje bakterie i wirusy, które są wychwytywane na filtrze, skutecznie zmniejszając ryzyko wtórnej infekcji. Natomiast warstwa dezynfekcji plazmowej może szybko i skutecznie eliminować mikroorganizmy, które przedostały się przez filtr oraz rozkładać toksyczne gazy rakotwórcze (formaldehyd i inne lotne związki organiczne). Obie technologie uzupełniają się wzajemnie, aby osiągnąć wysoce wydajne oczyszczanie powietrza podczas sterylizacji.
Skuteczność filtracji filtra H12 AG+ NSP-X1 wynosi 99,7% a filtra H13 AG+ 99,97% a więc nasze filtry mają taką samą lub lepszą skuteczność filtracji co klasyczny filtr H12 HEPA lub H13 HEPA. Ponadto klasyczny filtr HEPA nie ma właściwości przeciwwirusowych, więc wysokowydajny filtr powietrza z jonami srebra użyty w Antywirusowym Oczyszczaczu Powietrza Klasy Medycznej AURABEAT AG+ PRO Wykorzystującym Technologię Jonów Srebra, jest jeszcze lepszy.
Tak. Lampa UV / UV-C może eliminować bakterie i wirusy z powietrza i stale naświetla wnętrze urządzenia aby pomóc w dezynfekcji wnętrza oczyszczacza powietrza. Jest to istotny szczegół, który wiele oczyszczaczy powietrza na rynku ignoruje.
Antywirusowy Oczyszczacz Powietrza Klasy Medycznej AURABEAT AG+ Wykorzystujący Technologię Jonów Srebra nie wpływa na wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Jeśli wilgotność powietrza w pomieszczeniu jest zbyt wysoka, łatwiej będzie rozwijać się bakteriom i pleśni.
Antywirusowy Oczyszczacz Powietrza Klasy Medycznej AURABEAT AG+ Wykorzystujący Technologię Jonów Srebra specjalizuje się w dezynfekcji powietrza. Udowodniono, że nasza unikalna technologia jonów srebra eliminuje >99,9% Sars-Cov-2 w 30 minut a zastosowana w oczyszczaczu AURABEAT AG+ PRO w mniej niż 15 minut.
Filtr powietrza H13 AG+ ma 99,97% skuteczność filtracji na cząsteczkach ≥0,3 µm i może skutecznie filtrować nawet cząstki o wielkości do 15 nm, co zostało potwierdzone przez autorytatywne agencje badawcze.
Filtr nanokrystaliczny to nowa generacja materiału dezodoryzującego w porównaniu z węglem aktywnym. Ponieważ węgiel aktywny rozpada się na drobny proszek węglowy, może dostać się do powietrza i zwiększyć poziom pyłów zawieszonych ( PM ). Nie stanie się tak w przypadku zastosowania materiału nanokrystalicznego. Do budowy filtra nanokrystalicznego użyto sepiolitu, ziemi okrzemkowej i innych naturalne rzadkich niemetalicznych minerałów, używanych do wytwarzania materiałów nanokrystalicznych. Usuwa on szkodliwe gazy, formaldehyd, benzen, LZO i inne śmierdzące zanieczyszczenia. Materiały nanokrystaliczne mają wiele porów, dobrze absorbujących nanocząsteczki takie jak: formaldehyd, amoniak i benzen (od 0,4 do 0,62 nanometra). Ponieważ związki te są cząsteczkami polarnymi o wielkości nano, mogą być szybko wchłaniane.
Podczas wymiany wkładu filtrującego lub przemieszczania oczyszczacza powietrza, kurz, pyły zawieszone i wirusy, które gromadzą się na powierzchni elementu filtrującego, mogą łatwo oddzielić się od filtra powietrza i ponownie dostać do powietrza, powodując wtórną infekcję. Antywirusowy Oczyszczacz Powietrza Klasy Medycznej AURABEAT AG+ Wykorzystujący Technologię Jonów Srebra może skutecznie eliminować bakterie i wirusy wychwycone na wkładzie filtra w krótkim czasie, znacznie zmniejszając ryzyko wtórnej infekcji.
Filtry oczyszczaczy powietrza, które można myć wodą, to zazwyczaj filtry niskiej/średniej klasy. Filtry stosowane na oddziałach zakaźnych, izolatkach, salach operacyjnych itp. nie są filtrami nadającymi się do mycia, ponieważ te zmywalne filtry o niskiej/średniej jakości nie mają wystarczająco dobrej skuteczności filtracji, zwłaszcza w filtrowaniu wirusów w nanoskali. Filtr wstępny AG+ można czyścić odkurzaczem. Filtr nanokrystaliczny można czyścić/regenerować wystawiając go na działanie promieni słonecznych przez 1 do 3 godzin co ok. 2 miesiące.
Filtry można zamówić na naszej oficjalnej stronie internetowej www.aurabeatpoland.com lub u naszych dystrybutorów.
Antywirusowy Oczyszczacz Powietrza Klasy Medycznej AURABEAT AG+ PRO Wykorzystujący Technologię Jonów Srebra (seria NSP) ma efektywną powierzchnię ochronną wynoszącą 40-50 metrów kwadratowych. Użyty w pomieszczeniu o powierzchni 40-50 metrów kwadratowych i wysokości 2,5 metra, umożliwi wymianę powietrza i dezynfekcję powietrza tego pomieszczenia 3,4 razy na godzinę.
Wysokowydajny filtr powietrza z jonami srebra zwykle wymaga wymiany po 6 do 18 miesiącach użytkowania. Produkt posiada inteligentne przypomnienie timera. Po 2000 godzinach użytkowania możesz sprawdzić, czy filtr jest nadal czysty. Czysty filtr można ponownie używać przez 2000 godzin. Jeśli filtr stanie się szary/czarny, należy go wymienić. Filtr nanokrystaliczny można czyścić wystawiając go na działanie promieni słonecznych przez 1 do 3 godzin co 2 miesiące, a następnie można go ponownie użyć. Przy normalnym użytkowaniu może być używany przez co najmniej rok, zanim będzie trzeba go wymienić. Filtr CSP-X1 do przenośnego AG+ PORTABLE może być używany przez ok. 3 do 6 miesięcy, zanim będzie trzeba go wymienić.
Technologia jonów srebra nie powoduje rozpylania jonów srebra w powietrzu i nie wytwarza sprayów dezynfekujących ani żadnych chemicznych produktów ubocznych. Również sam jon srebra jest bezpieczny.
Antywirusowy oczyszczacz powietrza AURABEAT AG+ z jonami srebra ma tryb inteligentny. Wykorzystuje precyzyjny czujnik do monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach i regulacji natężenia przepływu powietrza. Nawet przy największym natężeniu przepływu powietrza poziom hałasu jest bardzo niski.
Wysokowydajny filtr powietrza z jonami srebra niszczy i tłumi wirusy i mikroorganizmy oraz może eliminować mikroorganizmy nagromadzone na powierzchni filtra. Użytkownicy naszego oczyszczacza nie muszą martwić się ryzykiem infekcji podczas wymiany filtrów. Wysokowydajne światło UV służy do długotrwałej dezynfekcji powietrza oraz wnętrza oczyszczacza powietrza. Warstwa dezynfekcji plazmowej zapewnia szybką dezynfekcję, eliminując wszelkie pozostałe mikroorganizmy w powietrzu. Te 3 technologie dezynfekcji stosowane jednocześnie zapewniają zdrowie i bezpieczeństwo powietrza.
Oprócz eliminacji mikroorganizmów, AURABEAT AG+ może również skutecznie usuwać PM2,5, PM1,0, zamglenie/smog, formaldehyd, benzen, lotne związki organiczne, dym i zapach. AURABEAT AG + to wszechstronne i bardzo wydajne urządzenie do oczyszczania i sterylizacji powietrza.
Tak, większość alergenów wywołuje astmę, a alergie układu oddechowego są powodowane przez zanieczyszczenia cząsteczkowe. Oprócz skutecznego eliminowania wirusów i mikroorganizmów, nasz wysokowydajny filtr powietrza z jonami srebra może usuwać >99,7% cząstek stałych z powietrza, dzięki czemu skutecznie łagodzi astmę i alergie układu oddechowego.
Zaleca się zamykanie drzwi i okien podczas korzystania z oczyszczacza powietrza, aby funkcja oczyszczania mogła zapewnić wydajną i szybką wentylację oraz dezynfekcję. W razie potrzeby otwórz kilka okien, aby zapewnić wentylację pomieszczenia.
Oczyszczacz powietrza AURABEAT AG+ (seria NSP) jest wyposażony w automatyczny tryb indukcji i można wybrać 3 tryby prędkości wentylatora.
Po 20-30 minutach od włączenia jakość powietrza w pomieszczeniu ulega radykalnej poprawie. Zaleca się użytkowanie oczyszczacza przez dłuższy czas. Jeśli powietrze zostanie oczyszczone, urządzenie będzie pracować nadal w trybie automatycznym na najwolniejszym trybie pracy wentylatora, przez co będzie praktycznie niesłyszalne, ograniczając również znacznie zużycie energii.
Generalnie nie ma potrzeby włączania oczyszczacza powietrza, gdy nikogo nie ma w pomieszczeniu. Jeśli to konieczne, nie ma problemu z użytkowaniem go 24 godziny na dobę przez cały rok.
Możesz przejść do oficjalnej strony dystrybutora marki Aurabeat w Polsce (www.aurabeatpoland.com) lub do wyznaczonych autoryzowanych dystrybutorów ( lista takich dystrybutorów będzie zamieszczona na naszej stronie ).
Jako wyłączny dystrybutor marki AURABEAT na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obsługujemy dostawy tylko w Polsce.
Jeśli produkty są na naszym stanie magazynowym, zostaną dostarczone w ciągu 2-5 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia i zaksięgowania płatności. W przypadku dużych zamówień zachęcamy do kontaktu z naszym działem marketingu
Wyślij e-mail na adres biuro@aurabeatpoland.com, aby sprawdzić stan zamówienia.
Możesz skontaktować się z naszym działem handlowym, aby umówić się na wymianę w ciągu siedmiu dni od daty otrzymania.
Okres gwarancji na produkt wynosi 2 lata. W okresie gwarancji naprawy są bezpłatne. Klient musi skontaktować się z działem reklamacji za pomocą formularza kontaktowego na stronie lub wysyłając wiadomość na adres reklamacje@aurabeatpoland.com. Skontaktujemy się w celu naprawy bądź wymiany urządzenia.

Centrum pomocy

Masz pytania? Sprawdź odpowiedzi w naszej bazie wiedzy.

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pusty
   Przelicz wysyłkę
   Zastosuj kupon